Thuận Đức Tổ Chức Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2022

Sáng ngày 24/04/2022, Tại Hội trường lớn Nhà máy 3, Thôn Lương Hội, Thị trấn Lương Bằng, Huyện Kim Động, Tỉnh Hưng Yên, Công ty cổ phần Thuận Đức đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên để tổng kết tình hình thực hiện kế hoạch năm 2021, thảo luận và tiến hành biểu quyết đối với kế hoạch năm 2022 và Các vấn đề khác trong hoạt động của Công ty thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ.

Đại hội đồng cổ đông thường niên Thuận Đức 2022
Đại hội đồng cổ đông thường niên Thuận Đức 2022

Đoàn chủ tịch Đại hội có Chủ tịch HĐQT Ông Nguyễn Đức Cường, thành viên HĐQT gồm Bà Ngô Kim Dung, Bà Nguyễn Kim Anh, Ông Bùi Quang Sỹ và Ông Trần văn Huỳnh. Tham gia cuộc họp còn có các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám Đốc, Ban kiểm soát, đại diện lãnh đạo các bộ phận và Ban điều hành công ty cùng các quý cổ đông, khách mời về tham dự.

Khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên Thuận Đức 2022
Khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên Thuận Đức 2022

Tại Đại Hội, Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám Đốc đã trình Đại hội thảo luận và thông qua các tờ trình, bao gồm: Báo cáo của Ban TGĐ về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022; Báo cáo của HĐQT về tình hình năm 2021 và định hướng năm 2022; Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2021; Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 của Công ty đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2022; Đề xuất thay đổi và bổ sung điều lệ; Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ và các tờ trình quan trọng để tăng vốn và huy động vốn thông qua phát hành cổ phiếu và trái phiếu phục vụ cho mục tiêu sản xuất kinh doanh của Công ty; các Tờ trình xin ý kiến về các nội dung nghị sự tại Đại hội.

Những thành tựu nổi bật của Thuận Đức trong năm 2021

Năm 2020 – 2021, Thuận Đức cũng như các doanh nghiệp khác đã phải chịu ảnh hưởng lớn của đại dịch Covid – 19, dịch bệnh diễn ra phức tạp và kéo dài khiến cho các doanh nghiệp phải gặp nhiều thách thức như: Đứt gãy chuỗi cung ứng, đứt gãy sản xuất,…

Tuy phải đối mặt với nhiều khó khăn nhưng Ban lãnh đạo Thuận Đức cùng toàn thể CBCNV đã luôn đoàn kết, đổi mới trong chiến lược và nỗ lực vượt qua, nhanh chóng phục hồi hoạt động sản xuất kinh doanh, đạt được những thành tựu về mặt doanh thu và lợi nhuận.

Năm 2021, Thuận Đức duy trì tăng trưởng ổn định với 2.440 tỷ đồng doanh thu, tăng 77,4% so với doanh thu năm 2020, giúp thu về lợi nhuận hơn 86, 8 tỷ lợi nhuận sau thuế, tăng 19,4% so với lợi nhuận thu về năm 2020 (Theo BCTC hợp nhất năm 2021 của TDP). Ngày 12/8/2021 TDP tăng vốn điều lệ lên 602.109.020.000 đồng với tổng số cổ phần tương đương 60.210.902 cổ phần.

Bà Ngô Kim Dung đọc báo cáo sản xuất kinh doanh 2021 và định hướng năm 2022
Bà Ngô Kim Dung đọc báo cáo sản xuất kinh doanh 2021 và định hướng năm 2022

Định hướng phát triển sản xuất Thuận Đức năm 2022

Hướng đến năm 2022, Thuận Đức đã đặt ra mục tiêu, kế hoạch phát triển với kì vọng tổng doanh thu hợp nhất đạt 3.200 tỷ, lợi nhuận sau thuế đạt 90 tỷ và tỷ lệ chia cổ tức là 12%, đồng thời xác định kế hoạch kinh doanh với các mục tiêu, chiến lược cụ thể: 

-Giữ vững vị trí đầu ngành trong lĩnh vực bao bì PP tại Việt Nam, nhanh chóng khôi phục và đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu trở lại khi tình hình dịch bệnh trên thế giới tiến triển tích cực, triển khai các giải pháp để thực hiện kế hoạch đưa Thuận Đức từ top 3 lên vị trí số 1 trong lĩnh vực xuất khẩu túi siêu thị tại Việt Nam.

– Mở rộng thị trường xuất khẩu trong kế hoạch dài hạn, HĐQT đánh giá xuất khẩu vẫn là hoạt động cốt lõi đóng góp chính vào doanh thu công ty. Một số thị trường tiêu thụ cần đẩy mạnh khi tình hình thế giới dần đi vào ổn định như: Hoa Kỳ, Châu Âu, Châu Á – Thái Bình Dương.

– Tăng cường quản trị rủi ro, đảm bảo tài chính, tích cực tìm kiếm các nguồn lực về tài chính và công nghệ để phục vụ sản xuất và nâng cao hiệu quả trong công việc.

 

Chủ tịch HĐQT Thuận Đức phát biểu và trả lời các câu hỏi của quý cổ đông, khách mời
Chủ tịch HĐQT Thuận Đức phát biểu và trả lời các câu hỏi của quý cổ đông, khách mời

 Chủ tịch HĐQT Thuận Đức nhấn mạnh rằng: “Mục tiêu của Thuận Đức trong thời gian sắp tới là tăng cường đầu tư hệ thống máy móc thiết bị để giảm chi phí giá thành sản phẩm, tăng năng suất, tối ưu hoạt động kinh doanh sản xuất.”

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Thuận Đức diễn ra thành công tốt đẹp. Đại hội cũng đã thông qua các nội dung, thảo luận về một số vấn đề quan trọng và giải đáp cũng như ghi nhận ý kiến đóng góp của các cổ đông tại Đại hội. Các nghị quyết đưa ra tại Đại Hội đều được 100% cổ đông biểu quyết tán thành.

TIN NỔI BẬT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *