Đính chính Nghị quyết về trình tự phát hành cổ phiếu, mua lại cổ phiếu quỹ của TDP

https://drive.google.com/file/d/1Xhw7GRQu82Ts5Ho6LkpeuiJPrhAaypog/view?usp=sharing

 

TIN NỔI BẬT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *