Giải trình chênh lệch Doanh thu và Lợi nhuận quý I năm 2019 so với quý I năm 2018. Công bố thông tin các báo cáo trên.

TIN NỔI BẬT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *