Giải trình quá trình báo cáo kết quả giao dịch và Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu TDP của Nguyễn Kim Anh là người có liên quan đến CT-TGĐ Nguyễn Đức Cường

TIN NỔI BẬT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *