Nghị quyết HĐQT về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty

https://drive.google.com/file/d/1dczFr9faN0c9IuB-muJz2p-V8aap–o_/view?usp=sharing

 

TIN NỔI BẬT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *