Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc: (i) Triển khai phương án phát hành riêng lẻ cổ phiếu tăng vốn điều lệ, (ii) Triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2018, (iii) Thông qua việc mua cổ phần của các cổ đông Công ty cổ phần Thuận Đức Hưng Yên

TIN NỔI BẬT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *