Nghị quyết hội đồng quản trị về việc nhận chuyển nhượng cổ phần của cổ đông Nguyễn Đức Cường tại công ty cổ phần Thuận Đức JB

https://drive.google.com/file/d/12gztym34m_k1zzExoH_JqqnvY8_2hAXd/view?usp=sharing

TIN NỔI BẬT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *