Nghị quyết miễn nhiệm Phó tổng giám đốc Nguyễn Đức Hưng

https://drive.google.com/file/d/1nYBi-6euUTHN0l5jHcdWoSdfNoz89xKp/view?usp=sharing

TIN NỔI BẬT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *