TDP công bố thông tin đơn từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của Bà Nguyễn Thị Hồng Vân

https://drive.google.com/file/d/11Jcg3XCDxzH3ZJsLb_aTcBLqMR-9IUAM/view?usp=sharing

 

TIN NỔI BẬT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *