TDP đính chính Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV năm 2022

 

https://drive.google.com/file/d/17eLcLJURUFwgh3tCnF7dxc5wh705zc-G/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1y7iA24lA5SSBueC2_rPlLJJn6k9i2rRB/view?usp=sharing

 

TIN NỔI BẬT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *