TDP: Thông báo giao dịch cổ phiếu của Bà Nguyễn Kim Anh người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT-Tổng Giám đốc Nguyễn Đức Cường

Căn cứ Thông báo giao dịch cổ phiếu của Bà Nguyễn Kim Anh là người có liên quan đến Ông Nguyễn Đức Cường – Chủ tịch Hội đồng quản trị – Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Thuận Đức. Nội dung thông tin công bố:

– Họ và tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Kim Anh 

– Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng: Không

– Mã chứng khoán: TDP

– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 135.000 CP (tỷ lệ 0,54%) 

– Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 300.000 CP 

– Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 435.000 CP tương đương 1,74%

– Mục đích thực hiện giao dịch: Tăng tỷ lệ nắm giữ 

– Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh

– Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 22/04/2019

– Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 22/05/2019

TIN NỔI BẬT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *