Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 và BB-NQ về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021

https://drive.google.com/file/d/1XxDrPRGVz4qH60kDKB5vBAksYvT_SK6u/view?usp=sharing

TIN NỔI BẬT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *