Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 và BB-NQ về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2022

https://drive.google.com/file/d/1Ex8nDbuCv-FmzEi8u-6i5bPtLfjgOVhG/view?usp=sharing

TIN NỔI BẬT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *