Thuận Đức tổ chức họp đối thoại với người lao động và tổng kết sản xuất năm 2022

Thuận Đức tổ chức họp đối thoại với người lao động và tổng kết sản xuất năm 2022

Nhằm phát huy quyền làm chủ của người lao động, tạo điều kiện để người lao động được tham gia ý kiến về những vấn đề có liên quan đến quyền, lợi ích, nghĩa vụ và trách nhiệm của mình. Đồng thời giải quyết kịp thời những tồn tại, vướng mắc trong thực tiễn lao động sản xuất. Từ ngày 28/12/2022 đến 4/1/2023 Thuận Đức Group đã tổ chức họp đối thoại với người lao động và tổng kết sản xuất năm 2022

Thuận Đức tổ chức họp đối thoại và tổng kết hoạt động sản xuất 2022
Thuận Đức tổ chức họp đối thoại và tổng kết hoạt động sản xuất năm 2022

Trong buổi đối thoại, người lao động đã nêu lên những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất của từng phân xưởng. Đồng thời bày tỏ tâm tư nguyện vọng, những kiến nghị, đề xuất liên quan đến việc thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động.

Buổi đối thoại được diễn ra với tiêu chí dân chủ, công khai, minh bạch, trên tinh thần hợp tác, xây dựng và hiệu quả thiết thực. Ban lãnh đạo đã ghi nhận và giải đáp thỏa đáng những thắc mắc của người lao động, đại diện Ban lãnh đạo và Công đoàn Công ty cam kết đảm bảo các chế độ để người lao động yên tâm làm việc. Đồng thời, phổ biến pháp luật, chế độ chính sách mới để người lao động nắm bắt kịp thời.

Cuộc họp diễn ra với tiêu chí dân chủ, công khai, minh bạch trên tinh thần hợp tác, xây dựng và hiệu quả
Cuộc họp diễn ra với tiêu chí dân chủ, công khai, minh bạch trên tinh thần hợp tác, xây dựng và hiệu quả

Ban lãnh đạo Công ty cũng đề nghị người lao động tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm trong lao động sản xuất, chủ động sáng tạo vượt khó khăn, thách thức, tuân thủ các nội quy, quy định, quy trình, qua đó sát cánh cùng Lãnh đạo Công ty hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Buổi đối thoại đã diễn ra thành công và đạt được sự đồng thuận giữa Công ty và người lao động.

Buổi đối thoại đã đã diễn ra thành công và đạt được sự đồng thuận giữa Công ty và người lao động.
Buổi đối thoại đã đã diễn ra thành công và đạt được sự đồng thuận giữa Công ty và người lao động.

Họp đối thoại với người lao động là hoạt động định kỳ hàng năm, là cầu nối giữa Ban lãnh đạo Công ty và người lao động, giúp kịp thời phản ánh và giải quyết các tâm tư, nguyện vọng của người lao động để xây dựng một tập thể đoàn kết, vững mạnh, góp phần vào việc phấn đấu hoàn thành tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty.

 

TIN NỔI BẬT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *