Thuận Đức tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Ngày 28/6, Công ty Cổ phần Thuận Đức đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Với sự tham gia của các cổ đông cùng các Công ty chứng khoán và Quỹ đầu tư, các nhà đầu tư tiềm năng…

Các cổ đông đã thống nhất, đồng thuận cao với tất cả nội dung của Đại hội, thông qua các chỉ số sản xuất kinh doanh, phân chia cổ tức năm 2019 cũng như các chỉ tiêu kinh doanh hợp nhất dự kiến trong năm 2020.

Thuận Đức tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 1
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Thuận Đức tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 2
Lễ ra mắt Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới
Thuận Đức tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 3
Lễ ra mắt Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới

Dấu ấn nổi bật

Năm 2020, Thuận Đức lọt TOP 5 trong bảng xếp hạng 500 doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam (FAST500). Các chỉ tiêu về sản xuất, kinh doanh của Công ty đều tăng trưởng cao so với kế hoạch.

Cụ thể, năm 2019 doanh thu của Công ty mẹ đạt 1.152 tỷ đồng, tăng hơn 54% so với 2018, lợi nhuận sau thuế đạt 62,4 tỷ đồng và doanh thu hợp nhất đạt 1.197 tỷ đồng với lợi nhuận sau thuế đạt 62 tỷ đồng.

Mục tiêu mới – giải pháp mới

Công ty đặt mục tiêu doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong năm 2020 là 1.450 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế TNDN là 94 tỷ đồng, cổ tức bằng tiền mặt là 12%, và nhiều chỉ tiêu tăng trưởng quan trọng khác.

Để đạt được các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 đã đề ra, Công ty sẽ tập trung vào các giải pháp như mở rộng thị trường nội địa đến các địa bàn miền Trung, Tây Nguyên. Bên cạnh đó, Thuận Đức sẽ tận dụng triệt để những ứng dụng công nghệ vào trong sản xuất kinh doanh; và tiết giảm các chi phí ở các công đoạn.

Với những lợi thế có sẵn, dự báo 2020 sẽ là năm tăng trưởng ổn định của Công ty Cổ phần Thuận Đức, dù trong hoàn cảnh COVID-19 nhiều khó khăn.

TIN NỔI BẬT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *