Thuận Đức triển khai 2 vòng phản biện về Xây dựng mục tiêu, chiến lược năm 2022

Để chuẩn bị cho Hội nghị chiến lược thường niên của công ty vào tháng 12.2021, Thuận Đức đã triển khai 2 vòng phản biện về việc xây dựng mục tiêu, chiến lược của các bộ phận trực thuộc.

Trong năm 2021, với tinh thần quyết tâm thực hiện các mục tiêu đã đề ra, dưới sự chỉ đạo sát sao của Chủ tịch Hội đồng quản trị, Thuận Đức đã vững vàng vượt qua những khó khăn thử thách của đại dịch Covid, sự biến động của kinh tế – xã hội trong và ngoài nước để đạt được những thành tựu đáng ghi nhận. Tiếp tục phát huy những mặt tích cực của năm 2021, nhìn nhận những mặt hạn chế còn tồn tại, các khối vận hành của Thuận Đức đã tiến hành xây dựng mục tiêu, chiến lược cho năm 2022, chuẩn bị sẵn sàng về mọi mặt cho sự phát triển nhanh chóng của Thuận Đức trong thời gian tới.

Thuận Đức triển khai cuộc họp phản biện về Xây dựng mục tiêu, chiến lược năm 2022
Thuận Đức triển khai cuộc họp phản biện về Xây dựng mục tiêu, chiến lược năm 2022

Để giúp các khối vận hành có thể xây dựng được mục tiêu, chiến lược sát thực tiễn, 2 vòng phản biện đã được triển khai vào các ngày 01/12/2021 và 08 – 09/12/2021. Dựa trên các báo cáo tổng kết năm 2021 và mục tiêu, chiến lược, kế hoạch của các khối vận hành trong năm 2022, các thành viên tham dự cuộc họp tiến hành phân tích, phản biện, đóng góp ý kiến trên tinh thần kết nối, trao đổi và xây dựng.

Thuận Đức triển khai 2 vòng phản biện về Xây dựng mục tiêu, chiến lược năm 2022 1

Thông qua 2 vòng phản biện, các khối đều có những nhận thức mới trong việc xây dựng, mục tiêu chiến lược của bộ phận năm 2022. Tại cuộc họp, Chủ tịch Hội đồng quản trị nêu rõ: Mục tiêu, chiến lược của các bộ phận phải được xây dựng trên cơ sở thực tiễn về năng lực con người, năng lực máy móc, năng lực sáng tạo. Các khối vận hành đã tiếp thu những đóng góp, ý kiến của tất cả các thành viên cuộc họp, lấy đó là cơ sở tiếp tục hoàn thiện cho bản chiến lược của bộ phận năm 2022. Tất cả các thành viên tham dự cuộc họp đều nhất trí với chủ trương: Trong năm 2022, Thuận Đức cần chú trọng đến chiến lược nhân sự với các chính sách thu hút người lao động, cải thiện môi trường lao động, tăng năng suất và lương thưởng, xác định sự thay đổi về thu nhập của người lao động là một điểm đột phá của Thuận Đức trong năm tới.

Với phương châm “Lấy yếu tố con người làm trọng tâm”, Thuận Đức năm 2022 sẽ chuẩn bị đầy đủ về nhân lực, tài lực cho sự phát triển vượt bậc của công ty trong giai đoan 2022 – 2025.

TIN NỔI BẬT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *