Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 và giải trình đính kèm

https://drive.google.com/file/d/1XMg67ptMdRMOyBe2RbrJrB5NXLC_ht5r/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1q93Owj5VasYXHt874c6nc2gl1sJHGM5y/view?usp=sharing

TIN NỔI BẬT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *