Báo cáo tài chính riêng năm 2020 và giải trình đính kèm

https://drive.google.com/file/d/1jhx6YeX6577gGd8J9hVwuac8Mi2a28e9/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1qber1TTwbuhzz2qx2hYLah2VmBpkB7tK/view?usp=sharing

TIN NỔI BẬT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *