Báo cáo tài chính hợp nhất Quý III năm 2021 và Giải trình kèm theo

https://drive.google.com/file/d/1bkPD_KFKYo75LQEDWiT9l6mR7kxlEvTT/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1qKj6AV-gGBWbN8iLoGo7opQjH8dGF_m4/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1GOyNYpd3wbS5J1WvCTFpQ3hAxoOn_TY3/view?usp=sharing

TIN NỔI BẬT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *