Báo cáo tài chính riêng Quý III năm 2021 và Giải trình kèm theo

https://drive.google.com/file/d/1bkPD_KFKYo75LQEDWiT9l6mR7kxlEvTT/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/11u2JWNMKKyri8nIjuRO3pc3sfXwrscXZ/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1Jxxko0rWaPPeD-0X_qEm-CnlJUeguiYH/view?usp=sharing

TIN NỔI BẬT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *