Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1.2020 và Giải trình

https://drive.google.com/file/d/1aFx9TkYOyn_6otsANcro3eJ_-IG4gKmt/view?usp=sharing

TIN NỔI BẬT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *