Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1.2020 và Giải trình

https://drive.google.com/file/d/1w4LKwV15FSzrgr6srxTBpQCIUrGax5zV/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1O2sJ2bSizyH1PA-kIMEUEpq7UTHL3BT-/view?usp=sharing

TIN NỔI BẬT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *