Báo cáo tài chính riêng Quý 1.2020 và Giải trình

https://drive.google.com/file/d/1SAOktl3Fho2ia-4sywsIOZAJjZXgjomR/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1o1TfdndhIHureMGYqnmMyx4kbu-HXvHp/view?usp=sharing

TIN NỔI BẬT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *