Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2021 và giải trình kèm theo

https://drive.google.com/file/d/1vE4nBr6HLJCz5tE9KfX1avv2B7-xJE0E/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1Tl-d3a6tWImMIlXMklmvaHJc5-2LsdXP/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1vijcr6PK7qy_rsW3dveLrwoYdiJvs3aA/view?usp=sharing

TIN NỔI BẬT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *