Báo cáo tài chính tổng hợp quý 2/2021 và giải trình kèm theo

https://drive.google.com/file/d/1vE4nBr6HLJCz5tE9KfX1avv2B7-xJE0E/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1BHGuaLE5DfXB2SBmttjeXFobiRwmWiCx/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1PcysOQv6SBEL28o8TrrADEmvOqACCAl5/view?usp=sharing

TIN NỔI BẬT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *