Báo cáo tài chính hợp nhất Quý IV năm 2021 và giải trình kèm theo

https://drive.google.com/file/d/1yuzp7LUqjkqQWSnVl0iJqTl6UVxJ_aZL/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1dvtaMRscLO3mJJLSVRD8ii8A6tGph5Wg/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1ac6gsfHMte2Be2f2uR1xZg7pwWkDhk6W/view?usp=sharing

TIN NỔI BẬT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *