Báo cáo tài chính riêng Quý IV năm 2021 và giải trình kèm theo

https://drive.google.com/file/d/1yuzp7LUqjkqQWSnVl0iJqTl6UVxJ_aZL/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1pVCZoicw5sG8wItusCIrAtLgjTjz2PRh/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1Y5NtdkcUzXQyUovX_jPxYY87DQYGVWy2/view?usp=sharing

TIN NỔI BẬT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *