Báo cáo tài chính riêng Quý II năm 2022 và Giải trình kèm theo

https://drive.google.com/file/d/1KKt-7CbwtiBNWztNZyrFIoCzCK1crxf3/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/11ZmYrKdaOsIGWDJwOXQdJkri2JW8BJe-/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/16zwZ2DZ1Dr3zelFnmhtNfgH31je8LCUP/view?usp=sharing

TIN NỔI BẬT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *