Báo cáo tài chính hợp nhất Quý II năm 2022 và Giải trình kèm theo

https://drive.google.com/file/d/1KKt-7CbwtiBNWztNZyrFIoCzCK1crxf3/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1s5AP2Nk7SoHpOqBmT9mCh6BUq9z3B58u/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1jZVEW0-JlcH6HolMGL18ZuTFPr8AuNeB/view?usp=sharing

 

TIN NỔI BẬT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *