Báo cáo tài chính riêng quý IV năm 2022 và Giải trình kèm theo

https://drive.google.com/file/d/1XRIhjP5t49n0kN24KnM_ScDT_hRB52lo/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1V-JmRP7Lf-s0NLytZNFkpM5P_HLCCZnQ/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1U8XIlg0jvAug8VVE8VYLdiPu3AxDeAM0/view?usp=sharing

 

TIN NỔI BẬT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *