Báo cáo tài chính tổng hợp quý 4 năm 2020 và giải trình kèm theo

https://drive.google.com/file/d/1caO7PHYuiIs5pkNYArmYcONB72iKayEX/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1H4s6kujPQHCfLvZRXH_9Sd-Q9BuY3A6R/view?usp=sharing

TIN NỔI BẬT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *