Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2020 và giải trình kèm theo

https://drive.google.com/file/d/1TZhCVR8TIjCEY7CTk4a_ZYbuWDzsxide/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1vtlFpbnpP6zTPh3OFHCq9krZSHFyLSTr/view?usp=sharing

TIN NỔI BẬT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *