Công bố thông tin: Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành trái phiếu còn dư nợ tại ngày 30/06/2024 (Đã được kiểm toán)

https://drive.google.com/file/d/1yXASuZ-_IWjZRywxpc3W_1HLKWkhQzdD/view?usp=sharing

TIN NỔI BẬT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *