Đơn xin điều chỉnh số lượng cổ phiếu đăng ký mua trong Thông báo giao dịch cổ phiếu ngày 30/05/2019 và Thông báo lại giao dịch cổ phiếu của Thành viên HĐQT – Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Kim Anh

TIN NỔI BẬT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *