Biên bản và Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty cổ phần Thuận Đức. Hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán số: 170719 – Thuan Duc ngày 17/07/2019 với Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

TIN NỔI BẬT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *