Nghị quyết, biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 và tài liệu đính kèm

https://drive.google.com/file/d/12kqWOykvHPBUoaM99rF1mrbC2UicRfsV/view?usp=sharing

 

TIN NỔI BẬT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *