Nghị quyết HĐQT thông qua hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng

https://drive.google.com/file/d/1rdgf860b01nvUob8wq3weDtYMBAdQwG7/view?usp=sharing

 

TIN NỔI BẬT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *