Nghị quyết HĐQT về việc nhận chuyển nhượng cổ phần của các cổ đông tại Công ty cổ phần Thuận Đức Eco và Thuận Đức JB

https://drive.google.com/file/d/1Ex92g7qYmiDuXsFkygmmeqKghnBDvtAO/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/12c0S2-bNFgTpgK4QIjsrcSsnYBNwEYaG/view?usp=sharing

 

TIN NỔI BẬT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *