Nghị quyết HĐQT về việc điều chỉnh nội dung dự án đầu tư nhà máy sản xuất túi xuất khẩu do Công ty cổ phần Thuận Đức Eco làm chủ đầu tư

 

https://drive.google.com/file/d/1xjVcD-JsVo1JQxtKXr7fTt-DYEloJaAD/view?usp=sharing

TIN NỔI BẬT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *