Nghị quyết và biên bản họp HĐQT về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm thay thế chức danh Tổng Giám đốc của TDP

https://drive.google.com/file/d/1g_BFCKUrr9jj9hRNMob00I3sSW13VCUQ/view?usp=sharing

TIN NỔI BẬT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *