Nghị quyết và biên bản họp HĐQT về việc mua 02 sàn thương mại dịch vụ để làm văn phòng làm việc của TDP

https://drive.google.com/file/d/1uQyZgqgdd3ntFJHBPjURpKCSXWsSm2KS/view?usp=sharing

 

TIN NỔI BẬT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *