TDP: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của CT HĐQT – TGĐ Nguyễn Đức Cường

TDP: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của CT HĐQT – TGĐ Nguyễn Đức Cường

Nội dung :

– Họ và tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Đức Cường

– Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng: Chủ tịch Hội đồng quản trị – Tổng Giám đốc

– Mã chứng khoán: TDP

– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 9.796.567 CP (tỷ lệ 39,19%)

– Số lượng cổ phiếu đã mua: 537.667 CP

– Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 10.334.234 CP (tỷ lệ 41,34%)

– Lý do không mua đủ số lượng cổ phiếu đăng ký: Giá bán trên thị trường không đạt như kỳ vọng của cá nhân

– Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh

– Ngày bắt đầu giao dịch: 05/12/2018

– Ngày kết thúc giao dịch: 28/12/2018

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

TIN NỔI BẬT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *