TDP công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành và Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

https://drive.google.com/file/d/1t1mhuEcDP05hF3pCRSwBE1s-yJlaLexz/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/150DnxUsKLXOPW6Uk9pWJ4HTNHqIRI8_j/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/13sUpT4u2GOLHewsjT-wIxWW2QZQu3pad/view?usp=sharing

 

TIN NỔI BẬT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *