TDP Thông báo Miễn nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc công ty (kèm Quyết định)

Công ty Cổ phần Thuận Đức (TDP) công bố thông tin về việc Miễn nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc công ty. Ông Vương Đình Hoàng sẽ thôi giữ chức vụ Phó tổng giám dốc công ty từ ngày 02/11/2018.

TIN NỔI BẬT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *