TDP: Thông báo Ngày giao dịch cổ phiếu đầu tiên trên sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội theo thông báo số 1334/TB-SGDHN ngày 12/11/2018

Công ty cổ phần Thuận Đức Thông báo Ngày giao dịch cổ phiếu đầu tiên trên sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội theo thông báo số 1334/TB-SGDHN ngày 12/11/2018

Mã chứng khoán: TDP
Số lượng đăng ký giao dịch: 25.000.000 cổ phiếu.
Giá tham chiếu: 10.700 đồng/cổ phiếu.

TIN NỔI BẬT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *