TDP tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

Sáng ngày 22/04, Công ty CP Thuận Đức đã tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2021. Đại hội đã thông qua toàn bộ các tờ trình và kế hoạch kinh doanh của TDP trong năm 2021.

Tham dự Đại hội có các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát, cùng các cổ đông hiện hữu của công ty và các khách mời.

Tại Đại hội, HĐQT và Ban Tổng Giám đốc đánh giá năm 2020 là năm khó khăn chung do ảnh hưởng từ đại dịch Covid-19. Tuy nhiên, với các giải pháp ứng biến linh hoạt cùng sự cố gắng, nỗ lực không ngừng, Thuận Đức đã đạt được những thành công nhất định trong năm 2020, duy trì tăng trưởng ổn định với 1.375,8 tỷ đồng doanh thu, tăng 15% so với năm 2019, giúp thu về 72,7 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế (theo BCTC hợp nhất năm 2020 của TDP).

Trong năm 2021, TDP xác định kế hoạch hoạt động kinh doanh với các mục tiêu chính: Tập trung nguồn lực cho các Dự án đang triển khai; Phát triển kinh doanh; Tiếp tục kiện toàn mô hình tổ chức, rà soát nâng cao hiệu quả hoạt động; Nâng cao chất lượng quản trị rủi ro; Thực hiện chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ 4.0.

Đại hội đã thông qua các nội dung, thảo luận một số vấn đề quan trọng và ghi nhận ý kiến đóng góp của cổ đông tại đại hội. Các nghị quyết đưa ra tại Đại hội đều được 100% cổ đông biểu quyết tán thành.

TDP tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 6
Trân trọng cảm ơn Quý cổ đông tham dự

TIN NỔI BẬT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *