CBTT về việc miễn nhiệm Tổng Giám đốc và bổ nhiệm Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc

https://drive.google.com/file/d/1kqQQ9dxgmSb7tIm7OZWZoDXPSxD46_5R/view?usp=sharing

TIN NỔI BẬT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *