Tổng hợp các Báo cáo được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua

https://drive.google.com/file/d/1-Kx-8YnidTSvXs5qTc3hzk9JNaCWMhet/view?usp=sharing

 

TIN NỔI BẬT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *