Báo cáo tài chính riêng quý I năm 2022 và Giải trình kèm theo

https://drive.google.com/file/d/1MtUTEtQSbXX9iuioxJbUQVgVdTKWWWlo/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1UtUqO2pYsoxcuqK6VdI1v6y7K_iULLnV/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1Equ3RBX-QJFOyqcU_ltGb2ktOu2uy-1b/view?usp=sharing

TIN NỔI BẬT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *