Hội nghị chuyên đề chiến lược 2021 (tiếp)

Ngày 27/12/2020, Hội nghị chiến lược theo chuyên đề quản trị chi phí đã diễn ra thành công tại Hội trường lớn Công ty Thuận Đức; kết thúc Hội nghị chiến lược xuyên suốt 5 vấn đề trọng yếu của Tập đoàn: nhân sự, công nghệ, thua mua – vật tư, kinh doanh và quản trị chi phí.

Tại cuộc họp của mỗi chuyên đề, các thành viên đều đưa ra những tham luận sát sườn với tình hình sản xuất kinh doanh của hệ thống Thuận Đức Group, và đề ra các giải pháp phù hợp trong năm 2021. Đồng thời, tiếp nhận các ý kiến đóng góp tích cực của các thành viên trong cuộc họp.  

Hội nghị chuyên đề chiến lược 2021 (tiếp) 1
Hội nghị chiến lược theo chuyên đề kinh doanh ngày 24.12.2022

Hội nghị chiến lược xuyên suốt qua 5 buổi họp chuyên đề nổi cộm lên các nội dung: đào tạo và nâng cao năng lực nguồn nhân sự (bao gồm năng lực chuyên môn và năng lực quản lý, điều hành); cải tiến, đổi mới, tiếp thu khoa học công nghệ ngành bao bì thế giới; đảm bảo nguồn cung nguyên liệu, vật tư phù hợp, ổn định và có kế hoạch; phát triển hệ thống kinh doanh cả về số lượng và chất lượng; quản trị chi phí hiệu quả và tối ưu chi phí.

Hội nghị chuyên đề chiến lược 2021 là hoạt động đổi mới của doanh nghiệp để chủ động thích ứng với tình hình mới, giúp cho đội ngũ quản lý nắm bắt được định hướng của Tập đoàn năm 2021, từ đó có những hành động cụ thể cho các phòng ban, phân xưởng cũng như của cá nhân trong năm tới.

Một số hình ảnh trong Hội nghị:

TIN NỔI BẬT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *