Hội nghị chuyên đề chiến lược năm 2021

Nhằm triển khai chiến lược, mục tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021, từ ngày 20-22/12/2020, Công ty CP Thuận Đức đã tổ chức Họp chiến lược theo chuyên đề về nhân sự và công nghệ. Hội nghị sẽ tiếp tục diễn ra đến ngày 27/12 với các chuyên đề về kinh doanh và quản trị chi phí.

Tại Hội nghị các quản đốc, trưởng bộ phận đã trình bày tham luận về chiến lược theo các chuyên đề như nhân sự, công nghệ…; phân tích rõ các điểm mạnh, điểm yếu của mỗi bộ phận, phân xưởng và đưa ra giải pháp khắc phục phù hợp.  

Hội nghị chuyên đề chiến lược năm 2021 1
Hội nghị họp chuyên đề chiến lược công nghệ

Đánh giá vai trò quan trọng của công nghệ trong giai đoạn hội nhập, Hội nghị đã thống nhất thành lập Khối Công nghệ và bầu ra các vị trí quan trọng, chủ chốt trong Ban; với nhiệm vụ, chức năng là luôn cải tiến, đổi mới, đón đầu khoa học công nghệ ngành bao bì thế giới.

Hội nghị theo chuyên đề là bước đổi mới của Thuận Đức để chủ động thích ứng với tình hình mới, nhằm nâng cao vị thế, tầm vóc của doanh nghiệp tại Việt Nam và trên trường quốc tế.

TIN NỔI BẬT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *